ئینستاگرام فەیسبۆک فایبەر دەستپێک

وەرگێر : ل هەر جهەکێ ئەرزانتر ل بادینان

تنێ نامەکێ بهنێرە ئەو تشتێ تە بڤێت دێ وەرگێرین ل شینا بچیە بازاری ل ئونلاین لگەل مەبە رێکا پارەدانێ ژی گەلەک ساناهیە دشێی برێکا فاستپەی پارا بهنێری بۆ مە

برێکا فەیسبۆکێ بۆ مە بهنێرە برێکا ئینستاگرامی بۆ مە بهنێرە برێکا فایبەری بۆ مە بهنێرە
درووستکرنا 5 پەرێن راپۆرتێ
تنێ ب 7 هزار دیناران
درووستکرنا سی ڤیان
تنێ ب 8 هزار دیناران
وەرگێران: ئینگلیزی بۆ کوردی
ئێک پەر ب 6 هزاران
ئێک لاپەر ب 3 هزاران
وەرگێران: کوردی بۆ ئینگلیزی
ئێک پەر ب 6 هزاران
ئێک لاپەر ب 3 هزاران
وەرگێران: عەرەبی بۆ کوردی
ئێک پەر تنێ ب 6 هزارا
ئێک لاپەر ب 3 هزاران
وەرگێران: کوردی بۆ عەرەبی
ئێک پەر ب 6 هزارا
ئێک لاپەر ب 3 هزاران
وەرگێران: ئینگلیزی بۆ عەرەبی
ئێک پەر تنێ ب 6 هزارا
وەرگێران: عەرەبی بۆ ئینگلیزی
ئێک پەر تنێ ب 6 هزارا
مالپەرێ وەرگێر

100%باوەرپێکرن

99%وەرگێران

100%رێڤەبرن

100%بلەزترین دەم

100%! تەمام کرن

ئەیمەن صبری
داهێنەرێ مالپەرێ وەرگێر
وەرگێر
دگەل کۆمەکا وەرگێرێن بسپۆور
وەرگێر کینە ؟

ئەم کۆمەکا گەنجاینە رابووینە ب درووستکرنا ڤی پرۆژێ مەزن ل سەرانسەری کوردستانێ هیڤیا مە ئەوە ب ئەرزانترین بها بشێین هاریکارییا هەوە بکەین د وەرگێرانێ دا ، ئەگەر تە هەڤال هەبن وان ژی ئاگەهدار بکە سۆپاس بۆ ئاگەهیا تە بەرێز

ئەگەر تە وەرگێران بڤێت

ئەگەر تە فایلەک یان سمینارەک یان راپۆرتەک یان بەرپەرەک بڤێت ئەم بۆتە وەربگێرین پشتراست بە ب ئەرزانترین بها دێ بۆ تە کارێ وەرگێرانێ کەین